Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Thứ ba, ngày 07/05/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 07/05/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
06-05-2024 3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
05-05-2024 1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần
04-05-2024 1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần4 lần0 lần3 lần
03-05-2024 2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần6 lần3 lần
02-05-2024 1 lần1 lần6 lần5 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần5 lần
01-05-2024 2 lần1 lần1 lần6 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
30-04-2024 2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần0 lần5 lần1 lần
29-04-2024 5 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
28-04-2024 2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần8 lần1 lần3 lần
27-04-2024 1 lần4 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng 20 lần22 lần28 lần28 lần27 lần22 lần33 lần32 lần26 lần32 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 07-05-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
06-05-2024 1 lần6 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
05-05-2024 2 lần0 lần4 lần6 lần1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
04-05-2024 5 lần1 lần5 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
03-05-2024 2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
02-05-2024 3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
01-05-2024 2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
30-04-2024 2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
29-04-2024 3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
28-04-2024 2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần8 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
27-04-2024 4 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
Tổng 26 lần28 lần37 lần29 lần18 lần35 lần22 lần29 lần20 lần26 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
06-05-2024 2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
05-05-2024 3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần6 lần
04-05-2024 3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
03-05-2024 5 lần1 lần3 lần2 lần6 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
02-05-2024 2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần
01-05-2024 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần
30-04-2024 5 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
29-04-2024 5 lần1 lần3 lần6 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
28-04-2024 4 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
27-04-2024 2 lần2 lần6 lần3 lần0 lần0 lần3 lần5 lần4 lần2 lần
Tổng 33 lần26 lần33 lần31 lần26 lần23 lần18 lần31 lần17 lần32 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 07/05/2024
93,39
67,76
31,13
05,50
97,79
08,80
83,38
02,20
26,62
89,98
Cầu đặc biệt đẹp ngày 07/05/2024
75,57
14,41
83,38
35,53
36,63
65,56
29,92
70,07
54,45
72,27
Backtotop